fbpx

Wiele w Wielu – Duch Święty i Maryja

Na Uroczystość Zesłania Ducha Świetego udaliśmy się na północ Polski, do miejscowości o symbolicznej nazwie Wiele, by razem ze wspólnotą młodzieży i Towarzystwem Braci Ducha Świetego przeżyć uroczystości Wigilii Pięćdziesiątnicy.

W przygotowaniach do wyjazdu i spektaklu prowadziła nas nowenna do Ducha Świętego. W karmelitańskim duchu kontemplacji analizowaliśmy symbole, z którymi Duch Święty jest utożsamiany. Paraklet jest obecny pośród nas
od początku, aż do skończenia świata. Od momentu Zesłania Ducha Świętego na uczniów Chrystusa, stał się On
dla całego Kościoła wzmocnieniem na każdy dzień, a symbole, z jakimi jest łączony to:

  • ŚWIATŁO– źródło radości i szerokich horyzontów, daru rozumu
  • WIATR– symbol wytchnienia i poruszenia, niezmierzonej i nieogarniętej mocy Boga i delikatności dobra
  • WODA– znak życia i wzrostu życia duchowego
  • GOŁĘBICA – symbol pośrednika i posłannika, informacji o tym kim jesteśmy
  • OBŁOK– znak tajemnicy i bliskości
  • OGIEŃ – symbol oczyszczenia, wzmocnienia, wyniszczenia głupoty i ludzkich słabości;
  • POCIESZYCIEL – symbol odważnego serca, pokrzepienia upadłych na duchu, umocnienia, obecności
  • PIĘKNO – ukryte w prostocie i kontemplacji, symbol zatrzymania się, harmonii
  • MIŁOŚĆ – wierność wyborowi, życie miłością Boga i bliźniego na przykładzie Jezusa Chrystusa;

Bóg, za pośrednictwem Ducha Świetego  dokonywał dla ludzkości największych rzeczy. Jednym z najważniejszych wydarzeń było poczęcie Jezusa Chrystusa w łonie Maryi. Jako wspólnota Maryjna, bardzo cieszymy się, że mogliśmy zatańczyć sceny ze spektaklu Lilia w kontekście relacji działania Boga dla ludzkości poprzez Matkę Bożą
i za pośrednictwem Ducha Świętego, w tym sceny Zwiastowania, Nawiedzenia św.Elżbiety, Modlitwy w Ogrójcu
czy Zesłania Ducha Świętego… Pozostajemy w modlitwie o owoce rekolekcji i dalsze prowadzenie nas przez Maryję
w mocy Parakleta.

 

Ania Sałaj