fbpx

Chrzest 1973, święcenia kapłańskie 1999.

Wykładowca teologii duchowości i pracownik naukowy (dr hab.) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego zainteresowania to: medytacja i kontemplacja, staropolskie piśmiennictwo religijne, poezja religijna, teologia radości, budowanie pokojowych relacji (Rosja), duchowość pustyni, a szczególnie teologiczna i pasterska praca i służba
we wspólnocie Lilia.

Wydał m. in. zbiory poezji góralskiej: Cyś widzioł potok… (2001), Śrybny snopek zyta (2004) oraz „literackiej”: Księdzu nie wypada (2007), Przed następnymi igrzyskami – (2011), Spacerem, sercem, samolotem (2018). W przygotowaniu jest tomik wierszy „z pustyni”. 

Otrzymał I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. T. Staicha w Zakopanem (1999) oraz dwukrotnie I nagrodę w kategorii gawędziarzy w ramach Sabałowych Bajań
w Bukowinie Tatrzańskiej (2001, 2004). Publikował tu i ówdzie.

W 2018 roku ukazała się jego książka o medytacji: O Bogu, który sobie nie pójdzie. Medytacje w codzienności.

Zdarzy mu się powiedzieć coś śmiesznego.

Uczy się zmywać kubek z Jezusem.