fbpx

REKOLEKCJE W ZAKOPANEM 04-06.03.2022 r.

W zeszły weekend nasza Wspólnota odbyła rekolekcje wielkopostne w zaprzyjaźnionym domu Sióstr od Aniołów w Zakopanem. Dla każdego z nas był to ważny moment dzielenia się sobą, wspierania oraz duchowego przygotowywania na czekające nas wyzwania w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Przewodnią treścią rozważań w czasie rekolekcji była miłość.  Nasz ojciec duchowy, ks. Marcin Godawa przybliżał nam ten temat w oparciu o traktat św. Jana Eudesa oraz teksty św. Jana Kasjana. Zaś głównym źródłem, z którego czerpaliśmy w trakcie medytacji był fragment Listu do Rzymian 15, 2-7.

Hasło z konferencji, które głęboko utkwiło nam w sercach (w odniesieniu do miłości i nie-egoizmu) brzmi: TRZEBA TAŃCZYĆ Z CHRYSTUSEM, A NIE Z SAMYM SOBĄ!

Rekolecje w Zakopanym