fbpx

Rekolekcje w Lanckoronie,18-20.09.2020 r.

Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Kol 3, 12-17

 

Aby wyjść w świat z Ewangelią, na początku musimy zacząć od nas samych. Trzeba nam zbudować oparty na Chrystusie mocny fundament wiary, braterstwa, jedności, pokory i przede wszystkim miłości.

Pragnąc wzmocnić nasz fundament, jak co roku wyjechaliśmy w ciche, odosobnione miejsce na rekolekcje formacyjne naszej wspólnoty. Był to dla nas czas osobistego, jak i wspólnotowego przeżywania relacji z Bogiem i Jego poruszeń.

Niezwykła atmosfera ośrodka En Christo i życzliwość gospodarzy dodatkowo wyzwoliła w nas uczucia pogłębiające łączące nas więzi.

Pragniemy w sposób szczególny wyrazić wdzięczność panu Andrzejowi Sionkowi za spędzony z nami czas, swoje świadectwo oraz słowa umocnienia i przekazane nam cenne refleksje.